Veel bedrijven hebben te maken met allerlei soorten vraagstukken op organisatorisch gebied waar ze niet meteen een antwoord of oplossing voor hebben. Vaak moet de reden hiervoor gezocht worden in een gebrek aan tijd of deskundigheid. Van Abeelen Advies”Macadam”helpt bedrijven bij het aanpakken van deze problemen. Of het nu gaat om het doorlichten van uw organisatie, het opzetten van een VCA of ISO -systeem of het opzetten van een Risico Inventarisatie en Evaluatie: Van Abeelen Advies”Macadam” zoekt samen met u naar een praktische oplossing.

Wij hebben voor van Abeelen Advies de volgende diensten geleverd:

  • Personenauto’s